White Coa(s)t

Projekt White Coa(s)t vznikl z kalik nalezených v Edinburgu. Tato kalika byla se vší pravděpodobností vyhozena do charity shopu z místní vysoké umělecké školy. Rozhodla jsem se nimi dále pracovat- různými střihovými úpravami a experimenty s materiály. Konkrétně s mědí. Jelikož ve Skotsku stále prší a počasí se mění jako na běžícím páse, chtěla jsem aby oděv, který vnímám jako vrstvu mezi člověkem a okolním prostředím, na tyto změny reagoval. Inspirovaly mě například zoxidované měděné střechy deštěm a koroze. Začala jsem tedy experimentovat s mědí a její oxidací. Měď na sobě vytváří měděnku aby ochránila svůj povrch. Stejně tak se člověk chrání před deštěm (okolím) oděvem.

Vznikla série kabátů inspirovaná člověkem, počasím, kaliky neznámého studenta/studentky a Skotskem. Použité materiály jsou hlavně měď, bavlna, hedvábí a sukno. Materiál, na kterém se podepisuje čas. A to je důležité.