LV × Klatex

Při dnešním stavu životního prostředí, nastavení společenských hodnot a ekonomiky je velmi podstatné najít a zvolit způsob, jak řešit problém globální, ale i lokální, týkající se nás (ČR) přímo.

Výroba i údržba textilu a textilních výrobků jsou obvykle spojeny s další zátěží životního prostředí chemickými látkami a odpady. Velký problém je i  likvidace odpadního, přebytečného textilního materiálu. Až 97% nevyužitého textilu končí na skládkách nebo ve spalovnách. V České republice končí na skládkách nebo ve spalovnách textilní odpad dovezený i z jiných zemí. To je způsobeno dovozem levného secondhandového zboží.

V ČR je velmi rozšířený průmysl zabývající se recyklací textilního odpadu a přeměňujícího ho na recyklované netkané textilie. Bohužel je to také většina z toho, co nám z našeho velmi dobře rozvinutého textilního a oděvního průmyslu zbylo. Tento materiál, recyklovaná netkaná textilie, většinou končí jako druhotná surovina pro použití v automobilovém nebo stavebním odvětví. Nevrací se zpět do průmyslu oděvního nebo každodenních potřeb lidí, a to by bylo dobré změnit.

V diplomové práci chci zkoumat tuto problematiku; provádět pokusy a testy s materiálem, hledat nová řešení využití textilního odpadu a jeho opětovného návratu do oděvního průmyslu nebo alespoň blíže ke člověku; pokusit se o rozšíření jeho nabídky, plně využít vzniklý materiál a všechny technologie a materiály, které mi byly firmou dány k dispozici; navrhnout produkty vhodné pro zhotovení ze vzniklých materiálů se kterými bude případně dále možné pracovat na plánovaných workshopech. Vše ve spolupráci s malou českou továrnou Klatex.

K realizaci diplomové práce nebylo zakoupen žádný nový materiál ani galanterní výrobky. Všechen materiál, který byl použit, pochází z odpadních zdrojů určených k recyklaci nebo materiálů a prostředků, který jsem/ jsme (firma Klatex) našli v nevyužitých zásobách z minulosti. Výjimku tvoří pouze etikety, loga, výšivky, tiskové materiály.